IINUA gelooft in de waarde van mensen. 

IINUA is ontstaan vanuit de realiteit dat mensen zich niet altijd bewust
zijn van hun unieke waarde. En organisaties zich niet altijd bewust zijn
van de unieke waarde van hun mensen.

De dienstverlening van IINUA is daarom volledig gericht op het leren ontdekken
en herkennen van de waarde van mensen. En op het vervolg: het leren benutten
en verder ontwikkelen van die waarde.Ten dienste van menselijk geluk én organisatiesucces.

Wilt u het inzicht in uw eigen waarde en/of in die van uw mensen vergroten, 
waarde beter leren benutten en/of verder ontwikkelen? 
Neem contact op.

Gerda van Limburg - eigenaar van IINUA:

"Ik ben ervan overtuigd dat mensen meer geluk ervaren als zij hun eigen waarde (er)kennen en deze bewust weten in te zetten. En dat dit leidt tot waardecreatie voor de organisatie waarin ze werkzaam zijn."

 

INUA - met één I - staat bij de Eskimo’s voor een bovennatuurlijke macht die in alle levende wezens en natuurelementen aanwezig is. De INUA is de intelligentie die een persoon of zaak doet functioneren zoals het hoort.

IINUA - met twee II’s - staat, afgeleid van deze betekenis, voor de kracht en energie die in ieder mens aanwezig is om zichzelf te laten groeien. De dubbel II staat voor de verbinding met elkaar.

Tex Gunning in Manifest duurzame inzetbaarheid (oktober 2012):

“Ik heb vaak de indruk dat we in het bedrijfsleven volledig vergeten zijn wat waardecreatie werkelijk inhoudt en wie die waarde in een bedrijf daadwerkelijk creëert. Het zijn onze mensen die de waarde creëren … … Een leider die investeert in menselijke waarden en zijn medewerkers faciliteert om het beste uit zichzelf naar boven te halen, krijgt het economisch rendement er gratis bij. We weten allemaal dat een gelukkige medewerker productiever, creatiever en meer betrokken is: ‘happy cows give more milk’.”


De waarde van IINUA

Individuen laten ontdekken wat hun unieke waarde is,
teams laten ontdekken waar hun gezamenlijke waarde zit,
management leren ontdekken waar de waarde van hun mensen ligt 
EN deze waarde bewust leren benutten en ontwikkelen, 
daar zit de toegevoegde waarde van IINUA. 

Inzicht bieden, bewust leren benutten en doelgericht ontwikkelen
is wat IINUA samen met u(w mensen) doet. 
Duurzaam, resultaatgericht en steeds vanuit verbinding.

Wilt u weten wat IINUA specifiek voor u(w organisatie) kan betekenen?
Wij gaan graag met u in gesprek om erachter te komen wat u beweegt.
Aan de hand van uw situatie, wensen en mogelijkheden doen wij u een
passend aanbod, dat is samengesteld uit één of meer van onze diensten.

IINUA maakt gebruik van gevalideerde methoden om het inzicht in 
de waarde van u(w mensen) te verhogen en het potentieel gericht te
kunnen ontwikkelen. 

 

Wat klanten zeggen ...

"IINUA heeft ons laten zien welke waarde ons team in zich heeft. We hebben bewust leren gebruik maken van de krachten binnen ons team. Resultaat: efficientere taakverdeling, betere samenwerking en meer wij-gevoel in ons team."

"Nooit geweten dat mijn medewerkers zoveel meer in zich hadden dan waarvoor ik ze inzet. Nu ik Wilma andere werkzaamheden laat doen, waar ze wel energie van krijgt, is ze veel minder ziek en productiever dan ik ooit had verwacht."

"Mijn contract loopt eind dit jaar af vanwege reorganisatie. Een gesprek met Gerda heeft me doen inzien dat ik veel meer kwaliteiten in mij heb dan waar ik me van bewust was. Gerda kijkt nu samen met mij naar mogelijkheden in een andere richting dan waarin ik nu werk. Dat geeft mij nieuwe energie!" 

 


Methoden van IINUA

IINUA maakt gebruik van de volgende gevalideerde methoden
om het inzicht in de waarde van u(w mensen) te verhogen en om deze
waarde gericht verder te ontwikkelen.

De CoreValuesIndex test van Taylor Protocols is een uniek 
instrument dat in zeer korte tijd een betrouwbaar en objectief 
inzicht geeft in de belangrijkste natuurlijke kernwaarden en
kwaliteiten van de mens.
Lees meer ...

Met het TeamOptimalisatieProgramma (TOP) van Taylor Protocols krijgt
elk teamlid inzicht in zichzelf; de eigen drijfveren, sterkten, leerstijl,
teambijdrage, conflictstrategie, de activiteiten waar iemand bevlogen
van raakt en welke energie kosten. Plus hoe deze interacteren met die
van de verschillende teamleden. Als team ontvangt u inzicht in uw
gezamenlijke kracht en uw kansen. Als leidinggevende ontvangt u
hiermee ook inzicht in uw eigen kansen om als leider het teamresultaat
verder te verbeteren.
Lees meer ...

Voor deze methoden is IINUA gecertificeerd. 

Ervaring van onze klanten

"Met de CoreValuesIndex test heb ik meer inzicht gekregen in mijn natuurlijke kwaliteiten. Ik weet nu van welke werkzaamheden ik energie krijg en waar ik mij beter niet (te lang) op kan richten. De persoonlijke begeleiding die IINUA mij heeft gegeven heeft mijn zelfvertrouwen enorm versterkt."

 


De diensten van IINUA

Individuele begeleiding

Individuele begeleiding wordt gebruikt om u(w mensen) in een 
een-op-een situatie te laten ontdekken wat uw of hun unieke
kwaliteiten zijn. Om u of hen vervolgens te leren hoe deze kwaliteiten
optimaal te benutten en deze doelgericht verder te ontwikkelen.
 

Teambegeleiding

Teambegeleiding is een manier om zowel de individuele als de
gezamenlijke waarde van uw teamleden inzichtelijk te krijgen
en om tevens te kunnen sturen op effectieve inzet hiervan. 
Afhankelijk van het vraagstuk of de behoefte van het team kan
worden gewerkt aan de functionaliteit en/of aan het teamproces.
 

Workshops 

Heeft u behoefte aan inzicht in uw eigen waarde of in die van
uw mensen, maar niet aan een compleet (team)begeleidingstraject,
dan is een workshop een aanrader. Een workshop geeft u in korte
tijd inzicht in uw individuele kwaliteiten en/of in die van uw mensen.
Kort wordt aandacht besteed aan bewuste benutting van die waarde. 
Individueel of teamgericht, in groepsverband, met maximaal 15 mensen
in een groep. Workshops worden inhouse of in open-inschrijving
aangeboden en naar behoefte voor u op maat gemaakt.

In al haar diensten maakt IINUA gebruik van een van de volgende methoden,
waarvoor zij gecertificeerd is: de CoreValuesIndex test en het
TeamOptimalisatieProgramma van Taylor Protocols.
Deze methoden zijn uitstekend geschikt voor het inzichtelijk maken
van de waarde van mensen en voor het optimaliseren van teams.


"Wees je bewust van wie je bent en wat je waard bent. Zet je kwaliteiten op de juiste wijze in, ontwikkel ze gericht en neem je eigen verantwoordelijkheid hiervoor."
 

"Inzicht in eigen waarde vergroot het zelfvertrouwen, leidt tot meer geluk en verhoogt kansen en mogelijkheden op de arbeidsmarkt."

"Heb oog voor je eigen waarde en voor die van je collega's, heb respect voor de verschillen en maak op de juiste manier gebruik van elkaars kwaliteit." 

Agenda workshops

Er zijn momenteel geen workshops voor open inschrijving gepland.


De specifieke diensten van IINUA

In samenwerking biedt IINUA enkele specifieke diensten:
 

Waarde-ontwikkeling buiten de eigen organisatie 

In samenwerking met WeShareTalent, een landelijke netwerkorganisatie,
maakt IINUA het mogelijk om de waarde van uw mensen beter te leren 
benutten en verder te ontwikkelen buiten de eigen organisatie. 
We realiseren dit via korte of langere uitwisselingen bij één of meer 
aangesloten organisaties in het netwerk.
 

Studiekeuze- & Loopbaanbegeleiding

Onder de naam MindYourFuture biedt IINUA, in co-creatie
met het Centrum voor Balans, studiekeuze- en loopbaanbegeleiding
aan jongeren en volwassenen. Korte trajecten, gericht op snel en
objectief inzicht in de eigen natuurlijke kwaliteiten en idealen. Om vanuit
dit inzicht te kiezen voor de studie of baan die echt bij iemand past.
Of om gewoon meer te weten te komen over jezelf.
Lees meer in de folder. Voor Studiekeuzebegeleiding soortgelijk programma.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Het profiel van IINUA

Na haar studie Bedrijfskunde, waarbij zij koos voor de richting Human
Resource Management, heeft Gerda van Limburg, eigenaar van IINUA,
16 jaar gewerkt als adviseur, project- en procesbegeleider op het gebied
van Human Resource Management. Menselijke ontwikkeling was de rode draad. 

"Waarom zijn mensen zich zo weinig bewust van hun unieke waarde?
Waarom worden mensen in organisaties zo vaak als kostenpost gezien? 
Waarom is er zo weinig oog voor de mens achter de functionaris?"
waren vragen die haar bezig hielden in haar dagelijkse werk.

In 2012 heeft Gerda besloten zich, vanuit haar eigen bedrijf IINUA,
specifiek te richten op het inzichtelijk maken van en ontwikkelen van 
de ´waarde van mensen´. Binnen organisaties evenals daarbuiten. 
Ten behoeve van menselijk geluk én organisatiesucces. 

Gerda is gecertificeerd coach en trainer voor de CoreValuesIndex test
en gecertificeerd teamcoach voor het TeamOptimalisatieProgramma
van TaylorProtocols. Beide methoden zijn uitstekend inzetbaar bij het inzichtelijk
maken van de waarde van uw mensen en bij het optimaliseren van uw teams. 
 

IINUA werkt samen met andere organisaties om de menselijke
waarde in een breed perspectief te kunnen ontwikkelen. 


"Mensen en hun waarde spelen een belangrijke rol in mijn leven. Zowel in werk- als in privesituaties heb ik oog voor de unieke kwaliteiten van ieder mens. Ik ben steeds op zoek naar mogelijkheden om mensen hun waarde te laten inzien en bewust gebruik te laten maken hiervan op weg naar verdere groei."
 

"Mensen bewust laten nadenken en ze laten weten en voelen wat ze waard zijn, is mijn unieke waarde. Vanuit oprechte interesse en aandacht krijg ik mensen in beweging. Met resultaat, want het gaat bijna als vanzelf."


Contact met IINUA

Wilt u weten op welke wijze IINUA voor u of uw organisatie van waarde kan zijn?
Neem contact op voor een persoonlijke kennismaking.
 

Email: gerda@iinua.nl
Telefoon: 06 10029864
 
Bedrijfsgegevens
Postadres: Wetsteen 5, 7921 DH Zuidwolde
KvK-nummer: 55945872
BTW nummer: NL100782024B01
IBAN: NL74 INGB 0006319305
 
Algemene voorwaarden
Deze kunt u hier downloaden.
 
Maatschappelijke betrokkenheid
IINUA toont haar maatschappelijke betrokkenheid door het steunen van Stichting CliniClowns Nederland. Deze stichting biedt kinderen met een ziekte of handicap afleiding en plezier.