IINUA gelooft in de waarde van mensen en ziet de menselijke waarde als
allesbepalende factor voor het succes van een organisatie.  

IINUA is ontstaan vanuit de realiteit dat mensen zich niet altijd bewust
zijn van hun unieke waarde, en vooral ook dat organisaties zich niet altijd
bewust zijn van de unieke waarde van hun mensen.

De dienstverlening van IINUA is daarom gericht op het begeleiden van organisaties
in het leren ontdekken, herkennen en erkennen van de waarde van mensen,
als belangrijkste factor voor organisatiesucces. 
Daarnaast op het leren benutten en verder ontwikkelen van die waarde, evenals op
het gericht aandacht schenken aan de mens(elijke waarde) in de organisatie.
Ten dienste van menselijk geluk en organisatiesucces!

Wist u namelijk dat gerichte aandacht voor en een juiste benutting en ontwikkeling van
de menselijke waarde in uw organisatie zoveel meer oplevert dan u wellicht voor ogen heeft?
Denk eens aan de invloed op het ziekteverzuim, het verloop, de productiviteit en
de klanttevredenheid wanneer de menselijke waarde de aandacht krijgt die het verdient!

Meer weten hierover of direct de menselijke waarde in uw organisatie doelgericht verhogen?

Neem contact op en wij begeleiden u graag.

Gerda van Limburg
consultant, coach en eigenaar van IINUA:

"Ik ben ervan overtuigd dat organisaties meer resultaat behalen als zij de waarde van hun mensen beter (h)erkennen, benutten en ontwikkelen en dat oprechte aandacht voor de mens in de meeste organisaties nog veel te weinig - in het DNA - aanwezig is."

 

INUA - met één I - staat bij de Eskimo’s voor een bovennatuurlijke macht die in alle levende wezens en natuurelementen aanwezig is. De INUA is de intelligentie die een persoon of zaak doet functioneren zoals het hoort.

IINUA - met twee II’s - staat, afgeleid van deze betekenis, voor de kracht en energie die in ieder mens aanwezig is om zichzelf te laten groeien. De dubbel II staat voor de verbinding met elkaar.

Tex Gunning in Manifest duurzame inzetbaarheid:

“Ik heb vaak de indruk dat we in het bedrijfsleven volledig vergeten zijn wat waardecreatie werkelijk inhoudt en wie die waarde in een bedrijf daadwerkelijk creëert. Het zijn onze mensen die de waarde creëren … … Een leider die investeert in menselijke waarden en zijn medewerkers faciliteert om het beste uit zichzelf naar boven te halen, krijgt het economisch rendement er gratis bij. We weten allemaal dat een gelukkige medewerker productiever, creatiever en meer betrokken is: ‘happy cows give more milk’.”


De waarde van IINUA

Individuen laten ontdekken wat hun unieke waarde is,
teams laten ontdekken waar hun gezamenlijke waarde zit,
management leren ontdekken waar hun eigen waarde en die van van hun mensen zit 
EN deze waarde bewust leren benutten en verhogen binnen de organisatie, 
daar zit de toegevoegde waarde van IINUA.

Begeleiding bieden bij het doelgericht verhogen van de menselijke waarde in uw organisatie,
is wat IINUA samen met u en uw mensen doet. 

Duurzaam, resultaatgericht en steeds vanuit verbinding.

Wilt u weten wat IINUA specifiek voor uw organisatie kan betekenen?
Wij gaan graag met u in gesprek om erachter te komen wat u beweegt.
Aan de hand van uw situatie, wensen en mogelijkheden doen wij u een
passend aanbod, dat is samengesteld uit één of meer van onze diensten.

IINUA maakt gebruik van gevalideerde methoden om u te begeleiden,
en de waarde van u en uw mensen te verhogen  

Neem contact op en wij begeleiden u graag.

Wat klanten zeggen ...

"IINUA heeft onze organisatie begeleid in het meer oog hebben voor de waarde van onze mensen. Gerda heeft mij gerichte adviezen gegeven hoe onze aandacht echt te richten op de menselijke factor binnen de organisatie, is aan de slag gegaan met het management om hen te leren de mensen op de juiste manier in te zetten als individu en als groep met elkaar. Zij heeft onze teams begeleid in het inzien en benutten van elkaars kwaliteiten. En alles niet zonder succes. Onze mensen zijn zelfstandiger geworden, nemen meer eigen initiatief, zijn meer 'ondernemers' geworden, het management durft meer 'los te laten', terwijl de werkelijke aandacht voor de individuen is verhoogd. En ons ziekteverzuim is ook nog eens gedaald."

"IINUA heeft ons laten zien welke waarde ons team in zich heeft. We hebben bewust leren gebruik maken van de krachten binnen ons team. Resultaat: efficientere taakverdeling, betere samenwerking en meer wij-gevoel in ons team."

"Nooit geweten dat mijn medewerkers zoveel meer in zich hadden dan waarvoor ik ze inzet. Nu ik Wilma andere werkzaamheden laat doen, waar ze wel energie van krijgt, is ze veel minder ziek en productiever dan ik ooit had verwacht."

De workshop 'Inzicht in teamkwaliteiten', die IINUA voor onze mensen heeft verzorgd, heeft ze laten inzien welke kwaliteiten ze hebben als individu en als team gezamenlijk. Daarvan maken ze nu steeds meer gebruik".


Methoden van IINUA

Gerda is als zelfstandig Coach en Consultant verbonden aan
het bedrijf Taylor Protocols Europe. Zelfstandig en in samenwerking met
dit bedrijf maakt IINUA gebruik van de volgende - door Taylor Protocols
ontwikkelde en gevalideerde - methoden om inzicht  in de waarde
van uw mensen te bieden en om deze waarde gericht verder te
verhogen, zowel individueel als in teamverband.

De Core Values Indextm (CVI)is een uniek instrument dat in zeer korte tijd
een betrouwbaar en objectief inzicht geeft in de belangrijkste natuurlijke
kernwaarden en kwaliteiten van de mens.
Lees meer ...

Met het Team Optimalisatie Programmatm (TOP) krijgt elk teamlid inzicht
in zichzelf, plus hoe hij of zij interacteert met verschillende teamleden.
Als team ontvangt u inzicht in uw gezamenlijke kracht en kwaliteiten.
Als leidinggevende ontvangt u hiermee inzicht in uw eigen kansen om
als leider het teamresultaat verder te verhogen.
Lees meer ...

Naast deze methoden voor het verhogen van de menselijke waarde
in uw organisatie gebruikt IINUA naar eigen inzicht, overleg en behoefte
diverse andere (bedrijfskundige) instrumenten, modellen en methoden
in de begeleiding van uw bedrijf.

Meer weten over de methoden van IINUA en hoe ze in uw organisatie
kunnen worden gebruikt? Neem contact op.
Wij gaan graag met u in gesprek!

Ervaring van onze klanten

"De CVI is een geweldig instrument. In te zetten in allerlei vormen binnen de organisatie en dat doen wij inmiddels ook. Wij hebben een aantal van onze eigen mensen laten certificeren via Taylor Protocols Europe, zodat wij zelfstandig de waarde van de CVI breed kunnen inzetten in onze organisatie. Gerda heeft ons dit aangeraden nadat zij een aantal teams bij ons heeft begeleid."

"Met de CoreValuesIndex test heb ik meer inzicht gekregen in mijn natuurlijke kwaliteiten. Ik weet nu van welke werkzaamheden ik energie krijg en waar ik mij beter niet (te lang) op kan richten. Dit heeft mij richting gegeven om in overleg met mijn leidinggevende te bepalen welke werkzaamheden ik zelf uitvoer en welke werkzaamheden mijn collega beter kan oppakken." 

"Het Team Optimalisatie Programma is een geweldig programma! In korte tijd heeft het ons inzicht gegeven in onze kwaliteiten individueel en als team gezamenlijk. Mij als leidinggevende heeft heeft het handvatten gegeven om mijn team beter op de beschikbare kwaliteiten aan te sturen. Ik laat mensen nu doen waar ze echt goed in zijn, waardoor ze beter presteren, minder ziek zijn en we krijgen ook nog eens terug van klanten dat ze een stuk meer tevreden zijn. TOP in een woord!"


De diensten van IINUA

Advies en begeleiding bij organisatie- en cultuurverandering

IINUA adviseert en begeleidt u, als CEO / ondernemer, graag bij het proces van het
doelgericht verhogen van de menselijke waarde in uw organisatie.
Of het nu gaat om het begeleiden van individuele medewerkers,
om het begeleiden van het management, van een (management)team
of om een totaal organisatie- of cultuurveranderingstraject
ter bevordering van de aandacht voor en het verhogen van
de menselijke waarde in uw organisatie, doelgericht advies en begeleiding van u
als ondernemer is bij IINUA steeds onderdeel van het traject.

Individuele begeleiding

Individuele begeleiding wordt ingezet om mensen in een 
een-op-een situatie te laten ontdekken wat hun unieke kwaliteiten zijn.
Om hen vervolgens te leren hoe deze kwaliteiten optimaal te benutten
en doelgericht verder te ontwikkelen. De Core Values Indextm(CVI)
is steeds onderdeel van een individueel begeleidingstraject.
 

Leiderschapsbegeleiding

Leiderschapsbegeleiding is erop gericht CEO's en management te leren
ontdekken waar hun eigen kwaliteiten liggen als leidinggevende,
om vanuit die basis te ontdekken welke manier bij hen past als het gaat om
het gericht aandacht hebben voor de menselijke waarde in de organisatie.
Leiderschapsbegeleiding is er tevens op gericht beter gebruik te leren maken
van de kwaliteiten van de medewerkers in het team/de afdeling.
Ook hier maakt de Core Values Indextm(CVI)
steeds onderdeel uit van het traject.
 

Teambegeleiding

Teambegeleiding, al dan niet via het Team Optimalisatie Programmatm ,
is een manier om zowel de individuele als de gezamenlijke waarden
van de teamleden inzichtelijk te maken en om tevens
als leidinggevende te kunnen sturen op effectieve inzet hiervan.
Afhankelijk van het vraagstuk of de behoefte van het team
kan na dit 1ste inzicht worden gewerkt aan de functionaliteit en/of aan het teamproces.
 

Workshops 

Heeft u behoefte aan inzicht in de waarde van uw mensen, maar (nog) niet direct
aan een totaal (team)begeleidingstraject, dan is een workshop een aanrader. 
Een workshop geeft in korte tijd (een halve of hele dag) inzicht in de
individuele kwaliteiten van uw mensen en/of brengt de teamkwaliteiten in beeld.
Kort wordt aandacht besteed aan bewuste benutting van de individuele waarde
en/of aan de waarde van de kwaliteiten in het team. 
Individueel of teamgericht, in groepsverband, met maximaal 12 mensen
in een groep. Workshops worden inhouse of in open-inschrijving
aangeboden en naar behoefte voor u op maat gemaakt.
 

Wilt u weten wat IINUA specifiek voor uw organisatie kan betekenen?
Neem contact op. Wij gaan graag met u in
gesprek om erachter te komen wat u beweegt. Aan de hand van uw situatie, wensen
en mogelijkheden adviseren wij u graag en doen u vervolgens een passend aanbod.


"Wees je bewust van wie je bent en wat je waard bent. Zet je kwaliteiten op de juiste wijze in, ontwikkel ze gericht en neem je eigen verantwoordelijkheid hiervoor."
 

"Inzicht in de waarde van de individuele teamleden en in de waarde van het team als geheel, leidt tot betere prestaties van het team als geheel en van de individuele teamleden op zich. Een ieder weet waar hij of zij goed in is en waarvoor een ander meer geschikt is. Verdeling van de taken op waarde van het individu geeft het team als geheel des te meer kracht."

"Oprechte aandacht voor de menselijke waarde van medewerkers zit in het DNA van de organisatie.
Het komt tot uiting in de missie, visie en de kernwaarden, in de manier van ondernemen, in de managementstijl en in de manier waarop talent van medewerkers in de organisatie wordt herkend, erkend en ontwikkeld en benut. Bovenal geven CEO en management het voorbeeld voor oprechte aandacht voor de menselijke waarde in de organisatie."

Agenda

De workshop 'Natuurlijke kracht en kwaliteiten in beeld' wordt gegeven op de volgende data:

* Woensdag 25 september in Zwolle
* Donderdag 3 oktober in Amersfoort

De workshop "Teamkwaliteiten in beeld' is op aanvraag een bijzonder leuke workshop voor teams die meer uit 'zichzelf' willen halen.


De specifieke diensten van IINUA

In samenwerking biedt IINUA enkele specifieke diensten.
 

Waarde-ontwikkeling buiten de eigen organisatie 

In samenwerking met WeShareTalent, een landelijke netwerkorganisatie,
maakt IINUA het mogelijk om de waarde van uw mensen beter te leren 
benutten en verder te ontwikkelen buiten uw eigen organisatie. 

Vormen van ontwikkeling waarbij samenwerking tussen IINUA en WeShareTalent
plaats vindt zijn onder meer Next Career trajecten, Stretch Assigments en
Crossmentoring trajecten. 
 

Begeleiding bij verandering in houding en gedrag

Begeleiding bij houding en gedragsverandering in de organisatie is een specifieke dienst,
aangeboden door IINUA in combinatie met DvC. DvC heeft de 'Golden Box'-methode
ontwikkeld, een methode die houding & gedrag effectief bespreekbaar maakt,
waarmee mensen vanuit zichzelf bewust meegaan in een beoogd veranderproces.
Toepassing is daar waar de bestaande cultuur niet meer bijdraagt aan het organisatiedoel
en houding en gedrag van cruciaal belang zijn voor de organisatie.
Daar waar de veranderingen elkaar steeds sneller opvolgen.
 

Meer weten over de specifieke diensten van IINUA, neem contact op.

Wat klanten zeggen ...

"Individuele begeleiding vanuit IINUA, gevolgd door een Stretch Assignment vanuit WeShareTalent, was voor mij een geweldige manier om eens opnieuw te kijken naar mijn eigen waarde. Ik zat een beetje vast in mijn functie en deze begeleiding en het Stretch Assignment heeft voor mij geresulteerd in een andere kijk op mijn huidige functie. Gelukkig staat mijn leidinggevende ervoor open dat ik nu dingen anders mag aanpakken in mijn functie. Een mooi resultaat en 'eens een tijdje buiten de deur kijken' via een project van WeShareTalent' raad ik iedereen aan."

 

Het Crossmentoring traject dat ik via WeShareTalent heb mogen volgen, na een kort traject bij IINUA, heeft mij, als leidinggevende, veel stof tot nadenken gegeven en ik heb daarvan veel geleerd.
In 6 gesprekken met de hoogste baas van Veilig Verkeer Nederland waren er veel overeenkomsten, maar ook vele punten die hij net anders doet dan ik. Fijn om met hem een aantal cases te hebben kunnen bespreken waar ik tegen aanliep in mijn werk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Het profiel van IINUA

Na haar studie Bedrijfskunde, waarbij zij koos voor de richting Human
Resource Management, heeft Gerda van Limburg, eigenaar van IINUA,
16 jaar gewerkt als adviseur, project- en procesbegeleider op het gebied
van Human Resource Management.

Menselijke waarde verhogen, inzet en ontwikkeling van mens en organisatie
was de rode draad in haar carriere. 

"Waarom worden mensen in organisaties zo vaak als kostenpost gezien? 
Waarom is er zo weinig 'echte aandacht' voor de mens in de organisatie?"
Waarom is er zo weinig oog voor de mens achter de functionaris?"
en Waarom wordt er zo weinig aan juiste benutting en ontwikkeling van mensen gedaan?"
waren vragen die haar bezig hielden in haar dagelijkse werk.

In 2012 heeft Gerda daarom besloten zich, vanuit haar eigen bedrijf IINUA,
specifiek te richten op het inzichtelijk maken van, beter benutten en ontwikkelen
van de ´waarde van mensen´ in organisaties, individueel en in teamverband.
Enige tijd later gevolgd door het begeleiden van ondernemers en leidinggevenden
in het bevorderen van de aandacht voor de menselijke waarde in de organisatie.
Alles ter verhoging van het menselijke geluk en het organisatiesucces!

Inmiddels heeft IINUA al tal van organisaties en individuen mogen begeleiden in het verhogen
van de menselijke waarde van hun mensen cq van zichzelf. Met liefde en plezier EN met succes!

Gerda is gecertificeerd coach en consultant voor de CoreValuesIndextm
en gecertificeerd teamcoach voor het TeamOptimalisatieProgrammatm
van Taylor Protocols Europe. Beide methoden zijn uitstekend inzetbaar bij het
verhogen van de individuele waarde van uw mensen en bij het optimaliseren van uw teams.

IINUA werkt, vanuit diverse netwerkverbanden, samen met andere organisaties om de menselijke
waarde in breed perspectief in uw organisatie te kunnen vergroten. 

Haar slogan als coach en consultant:
"Ik geef jou niet de perfecte antwoorden, ik stel jou de juiste vragen, waardoor jij de juiste antwoorden
zelf weet te vinden."

Persoonlijk kennis maken met Gerda en/of meer weten over het verhogen van de waarde van uw mensen
of het gericht bevorderen van de aandacht voor de menselijke waarde in uw organisatie?

Neem contact op en wij gaan graag met u in gesprek!


"Mensen en hun waarde spelen een belangrijke rol in mijn leven. Zowel in werk- als in privesituaties heb ik oog voor de unieke kwaliteiten van ieder mens. Ik ben steeds op zoek naar mogelijkheden om mensen hun waarde te laten inzien en bewust gebruik te laten maken hiervan op weg naar verdere groei. Om in organisaties de menselijke waarde te mogen helpen verhogen is iedere dag weer een feest voor mij. "
 

"Mensen bewust laten nadenken en ze laten weten en voelen wat ze waard zijn, is mijn unieke waarde. Vanuit oprechte interesse en aandacht krijg ik mensen in beweging. Met resultaat, want het gaat bijna als vanzelf."

Mijn slogan als consultant en coach:
"Ik geef jou niet de perfecte antwoorden, ik stel jou de juiste vragen, waardoor jij in staat bent zelf de juiste antwoorden te vinden."


Contact met IINUA

Wilt u weten op welke wijze IINUA voor uw organisatie van waarde kan zijn?
Neem contact op voor een persoonlijke kennismaking.
 

Email: gerda@iinua.nl
Telefoon: 06 10029864
 
Bedrijfsgegevens
Postadres: Wetsteen 5, 7921 DH Zuidwolde
KvK-nummer: 55945872
BTW nummer: NL100782024B01
IBAN: NL74 INGB 0006319305
 
Algemene voorwaarden
Deze kunt u hier downloaden.
 
Maatschappelijke betrokkenheid
IINUA toont haar maatschappelijke betrokkenheid door het steunen van Stichting CliniClowns Nederland. Deze stichting biedt kinderen met een ziekte of handicap afleiding en plezier.