IINUA gelooft in de waarde van mensen en ziet de menselijke waarde als
allesbepalende factor voor het succes van een organisatie.  

IINUA is ontstaan vanuit de realiteit dat mensen zich niet altijd bewust
zijn van hun unieke waarde, en vooral dat organisaties zich niet altijd
bewust zijn van de unieke waarde van hun mensen.

De dienstverlening van IINUA is daarom gericht op het begeleiden van organisaties
in het leren (h)erkennen van de menselijke waarde in de organisatie,
en op het optimaal benutten en ontwikkelen daarvan,
als belangrijkste factor voor organisatiesucces. 

Wist u namelijk dat gerichte aandacht voor en een juiste benutting en ontwikkeling van
de menselijke waarde in uw organisatie zoveel meer oplevert dan u wellicht voor ogen heeft?
Denk eens aan de invloed op het ziekteverzuim, het verloop, de productiviteit en
de klanttevredenheid wanneer de menselijke waarde de aandacht krijgt die het verdient!

Meer weten hierover of direct de menselijke waarde in uw organisatie doelgericht ontwikkelen?

Neem contact op en wij begeleiden u graag.

Gerda van Limburg
eigenaar van IINUA:

"Ik ben ervan overtuigd dat organisaties meer resultaat behalen als zij de waarde van hun mensen beter (h)erkennen, benutten en ontwikkelen en dat oprechte aandacht voor de mens in de meeste organisaties nog veel te weinig - in het DNA - aanwezig is."

 

INUA - met één I - staat bij de Eskimo’s voor een bovennatuurlijke macht die in alle levende wezens en natuurelementen aanwezig is. De INUA is de intelligentie die een persoon of zaak doet functioneren zoals het hoort.

IINUA - met twee II’s - staat, afgeleid van deze betekenis, voor de kracht en energie die in ieder mens aanwezig is om zichzelf te laten groeien. De dubbel II staat voor de verbinding met elkaar.

Tex Gunning in Manifest duurzame inzetbaarheid:

“Ik heb vaak de indruk dat we in het bedrijfsleven volledig vergeten zijn wat waardecreatie werkelijk inhoudt en wie die waarde in een bedrijf daadwerkelijk creëert. Het zijn onze mensen die de waarde creëren … … Een leider die investeert in menselijke waarden en zijn medewerkers faciliteert om het beste uit zichzelf naar boven te halen, krijgt het economisch rendement er gratis bij. We weten allemaal dat een gelukkige medewerker productiever, creatiever en meer betrokken is: ‘happy cows give more milk’.”


De waarde van IINUA

Individuen laten ontdekken wat hun unieke waarde is,
teams laten ontdekken waar hun gezamenlijke waarde zit,
management leren ontdekken waar hun eigen waarde en die van van hun mensen zit 
EN deze waarde optimaal leren benutten en ontwikkelen binnen de organisatie, 
daar zit de toegevoegde waarde van IINUA.

Begeleiding bieden bij het doelgericht benutten van de menselijke waarde in uw organisatie,
is wat IINUA samen met u en uw mensen doet. 

Duurzaam, resultaatgericht en steeds vanuit verbinding.

Wilt u weten wat IINUA specifiek voor uw organisatie kan betekenen?
Wij gaan graag met u in gesprek om erachter te komen wat u beweegt.
Aan de hand van uw situatie, wensen en mogelijkheden doen wij u een
passend aanbod, dat is samengesteld uit één of meer van onze diensten.

IINUA maakt gebruik van gevalideerde methoden om u te begeleiden,
en de waarde van u en uw mensen optimaal te benutten.  

Neem contact op en wij begeleiden u graag.

Wat klanten zeggen ...

"IINUA heeft onze organisatie begeleid in het meer oog hebben voor de waarde van onze mensen. Gerda heeft mij gerichte adviezen gegeven hoe onze aandacht echt te richten op de menselijke factor binnen de organisatie, is aan de slag gegaan met het management om hen te leren de mensen op de juiste manier in te zetten als individu en als groep met elkaar. Zij heeft onze teams begeleid in het inzien en benutten van elkaars kwaliteiten. En alles niet zonder succes. Onze mensen zijn zelfstandiger geworden, nemen meer eigen initiatief, zijn meer 'ondernemers' geworden, het management durft meer 'los te laten', terwijl de werkelijke aandacht voor de individuen is verhoogd. En ons ziekteverzuim is ook nog eens gedaald."

"IINUA heeft ons laten zien welke waarde ons team in zich heeft. We hebben bewust leren gebruik maken van de krachten binnen ons team. Resultaat: efficientere taakverdeling, betere samenwerking en meer wij-gevoel in ons team."

"Nooit geweten dat mijn medewerkers zoveel meer in zich hadden dan waarvoor ik ze inzet. Nu ik Wilma andere werkzaamheden laat doen, waar ze wel energie van krijgt, is ze veel minder ziek en productiever dan ik ooit had verwacht."

De workshop 'Teamkwaliteiten', die IINUA voor onze mensen heeft verzorgd, heeft ze laten inzien welke kwaliteiten ze hebben als individu en als team gezamenlijk. Daarvan maken ze nu steeds meer gebruik".


Methoden van IINUA

Gerda is gecertificeerd voor de CoreValuesIndex (CVI)-methodiek.
Dit is een - in Amerika door Taylor Protocols ontwikkelde en gevalideerde -
methode om inzicht in de waarde van uw mensen te bieden en
om deze waarde gericht te benutten en verder te ontwikkelen,
zowel individueel als in teamverband.

De Core Values Indextm (CVI) is een uniek instrument dat in zeer korte tijd
een betrouwbaar en objectief inzicht geeft in de belangrijkste natuurlijke
kernwaarden en kwaliteiten van de mens.
Lees meer ...

Met het Team Trainingsprogramma, gebaseerd op de CVI, krijgt elk teamlid inzicht
in zichzelf, plus hoe hij of zij interacteert met verschillende teamleden.
Als team ontvangt u inzicht in uw gezamenlijke kracht en kwaliteiten.
Als leidinggevende ontvangt u hiermee inzicht in uw eigen kansen om
de kwaliteiten van alle teamleden optimaal te benutten.

Naast de CVI-methodiek gebruikt IINUA naar eigen inzicht, overleg en behoefte
diverse andere instrumenten, modellen en methoden, die bijdragen aan het
in kaart brengen, ontwikkelen en optimaal benutten van de menselijke waarde
in uw organisatie.

Meer weten over de methoden van IINUA en hoe ze in uw organisatie
kunnen worden gebruikt? Neem contact op.
Wij gaan graag met u in gesprek!

Ervaring van onze klanten

"De CVI is een geweldig instrument. In te zetten in allerlei vormen binnen de organisatie en dat doen wij inmiddels ook. Gerda begeleid ons bij het gebruik maken van de CVI bij selectie van nieuwe mensen, bij individuele ontwikkeling van onze mensen en zij heeft inmiddels ook al een aantal teams bij ons heeft begeleid, met als basis de inzet van de CVI."

"Met de CoreValuesIndex test heb ik meer inzicht gekregen in mijn natuurlijke kwaliteiten. Ik weet nu van welke werkzaamheden ik energie krijg en waar ik mij beter niet (te lang) op kan richten. Dit heeft mij richting gegeven om in overleg met mijn leidinggevende te bepalen welke werkzaamheden ik zelf uitvoer en welke werkzaamheden mijn collega beter kan oppakken." 

"Het Team trainingsprogramma is een heerlijk programma! In korte tijd heeft het ons inzicht gegeven in onze kwaliteiten individueel en als team gezamenlijk. Mij als leidinggevende heeft het handvatten gegeven om mijn team beter op de beschikbare kwaliteiten aan te sturen. Ik laat mensen nu doen waar ze echt goed in zijn, waardoor ze beter presteren, minder ziek zijn en we krijgen ook nog eens terug van klanten dat ze een stuk meer tevreden zijn."


De diensten van IINUA

Advies en begeleiding bij organisatie- en cultuurverandering

IINUA adviseert en begeleidt u, als CEO / ondernemer, graag bij het proces van het
optimaal benutten van de menselijke waarde in uw organisatie.
Of het nu gaat om het begeleiden van individuele medewerkers,
om het begeleiden van het management, van een (management)team
of om een totaal organisatie- of cultuurveranderingstraject
ter bevordering van de aandacht voor en het optimaal benutten van
de menselijke waarde in uw organisatie, doelgericht advies en begeleiding van u
als ondernemer is bij IINUA steeds onderdeel van het traject.

Individuele begeleiding

Individuele begeleiding wordt ingezet om mensen in een 
een-op-een situatie te laten inzien wat hun unieke kwaliteiten zijn.
Om hen vervolgens te leren hoe deze kwaliteiten optimaal te benutten
en doelgericht verder te ontwikkelen. De Core Values Indextm(CVI)
is steeds onderdeel van een individueel begeleidingstraject.
 

Leiderschapsbegeleiding

Leiderschapsbegeleiding is erop gericht CEO's en management te leren
ontdekken waar hun eigen kwaliteiten liggen als leidinggevende,
om vanuit die basis te ontdekken welke manier bij hen past als het gaat om
het gericht aandacht hebben voor de menselijke waarde in de organisatie.
Leiderschapsbegeleiding is er tevens op gericht beter gebruik te leren maken
van de kwaliteiten van de medewerkers in het team/de afdeling.
Ook hier maakt de Core Values Indextm(CVI)
steeds onderdeel uit van het traject.
 

Teambegeleiding

Teambegeleiding, al dan niet via een Team Trainingsprogramma,
is een manier om zowel de individuele als de gezamenlijke waarden
van de teamleden inzichtelijk te maken en om tevens
als leidinggevende te kunnen sturen op optimale inzet hiervan.
Afhankelijk van het vraagstuk of de behoefte van het team
kan na een eerste inzicht in de belangrijkste waarden worden gewerkt
aan specifieke thema's als communicatie, conflicthantering of aan
het algemene teamproces.
 

Workshops en trainingen 

Heeft u behoefte aan inzicht in de waarde van uw mensen, maar (nog) niet direct
aan een totaal (team)begeleidingstraject, dan is een workshop of korte training  een aanrader. 
Een workshop geeft in korte tijd (een halve dag) inzicht in de belangrijkste
waarden van uw mensen en een korte teamtraining brengt de teamkwaliteiten in beeld.
Kort wordt aandacht besteed aan bewuste benutting van de individuele waarde
en/of aan de waarde van de kwaliteiten in het team. 
Individueel of teamgericht, in groepsverband, met maximaal 12 mensen
in een groep. Workshops en trainingen worden inhouse of in open-inschrijving
aangeboden en naar behoefte voor u op maat gemaakt.
 

Wilt u weten wat IINUA specifiek voor uw organisatie kan betekenen?
Neem contact op. Wij gaan graag met u in
gesprek om erachter te komen wat u beweegt. Aan de hand van uw situatie, wensen
en mogelijkheden adviseren wij u graag en doen u vervolgens een passend aanbod.


"Wees je bewust van wie je bent en wat je waard bent. Zet je kwaliteiten op de juiste wijze in, ontwikkel ze gericht en neem je eigen verantwoordelijkheid hiervoor."
 

"Inzicht in de waarde van de individuele teamleden en in de waarde van het team als geheel, leidt tot betere prestaties van het team als geheel en van de individuele teamleden op zich. Een ieder weet waar hij of zij goed in is en waarvoor een ander meer geschikt is. Verdeling van de taken op waarde van het individu geeft het team als geheel des te meer kracht."

"Oprechte aandacht voor de menselijke waarde van medewerkers zit in het DNA van de organisatie.
Het komt tot uiting in de missie, visie en de kernwaarden, in de manier van ondernemen, in de managementstijl en in de manier waarop talent van medewerkers in de organisatie wordt (h)erkend en ontwikkeld en benut. Bovenal geven CEO en management het voorbeeld voor oprechte aandacht voor de menselijke waarde in de organisatie."

Agenda

De workshop 'Jouw natuurlijke kracht en kwaliteiten in beeld' wordt op dit moment niet live -op inschrijving- gegeven ivm de corona-periode.
Op aanvraag is deze workshop ten alle tijden te verzorgen voor uw organisatie, afdeling of team.

De training "Teamkwaliteiten in beeld' is op aanvraag een bijzonder leuke training voor teams die meer uit 'zichzelf' willen halen.

Meer weten?
Neem contact op!


Studiekeuzebegeleiding

Naast de eerder genoemde dienstverlening biedt IINUA studiekeuzebegeleiding aan jongeren.
 

Begeleiding van jongeren bij de keuze voor een studie is een specifieke dienst,
reeds een aantal jaren aangeboden door IINUA, naast de reguliere organisatie-begeleiding.
IINUA ziet jongeren meer en meer worstelen met de keuze voor een studie
en ziet in het begeleiden van jongeren een missie, die in het verlengde ligt van loopbaanbegeleiding
in organisaties. De begeleiding kan plaatsvinden een-op-een of in groepsverband, afhankelijk van de
behoefte en het budget van de jongere en zijn of haar ouders.
 

Meer weten over de studiekeuzebegeleiding door IINUA, neem contact op.

Wat klanten zeggen ...

"Een kort een-op-een studiekeuze traject via IINUA heeft mij geholpen om mijzelf beter te leren kennen, kritisch naar mijzelf te kijken en van daaruit mij gericht te orienteren op de vele studies die er in Nederland bestaan. Gerda reikte mij niet direct een concrete studie aan, maar liet mij een assessment test doen en stelde mij zodanig veel vragen, dat het voor mij steeds duidelijker werd welke richting en studie het moest zijn. Zij gaf mij een opdracht mee en daarna kon ik verschillende studierichtingen gaan bekijken."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Het profiel van IINUA

Na haar studie Bedrijfskunde, waarbij zij koos voor de richting Human
Resource Management, heeft Gerda van Limburg, eigenaar van IINUA,
16 jaar gewerkt als adviseur, project- en procesbegeleider op het gebied
van Human Resource Management.

Inzicht in de menselijke waarde en aandacht voor optimale inzet en verdere ontwikkeling hiervan
binnen organisaties was de rode draad in haar carriere. 

"Waarom worden mensen in organisaties zo vaak als kostenpost gezien? 
Waarom is er zo weinig 'echte aandacht' voor de mens in de organisatie?"
Waarom is er zo weinig oog voor de mens achter de functionaris?"
en Waarom wordt er zo weinig aan juiste benutting en ontwikkeling van mensen gedaan?"
waren vragen die haar bezig hielden in haar dagelijkse werk.

In 2012 heeft Gerda daarom besloten zich, vanuit haar eigen bedrijf IINUA,
specifiek te richten op het inzichtelijk maken van, en het beter benutten en ontwikkelen
van de menselijke waarde in organisaties, individueel en in teamverband.
Enige tijd later gevolgd door het begeleiden van ondernemers en leidinggevenden
in het bevorderen van de aandacht voor de menselijke waarde in de organisatie.
Dit vanuit haar overtuiging dat optimale benutting van de menselijke waarde
de belangrijkste factor is voor organisatiesucces!

Inmiddels heeft Gerda vanuit IINUA al tal van ondernemers en leidinggevenden mogen begeleiden
in het inzichtelijk maken en optimaal benutten van de menselijke waarde in hun organisatie.
Met veel plezier EN met succes!

Gerda is gecertificeerd coach en consultant voor de CoreValuesIndextm van Taylor Protocols Europe. Deze methodiek is uitstekend inzetbaar bij het optimaal benutten van de individuele waarde van uw mensen en bij het optimaliseren van de menselijke waarde in uw teams.

IINUA werkt, vanuit diverse netwerkverbanden, samen met anderen om, indien nodig,
de menselijke waarde in breed perspectief in uw organisatie te kunnen optimaliseren. 

Persoonlijk kennis maken met Gerda en/of meer weten over het verhogen van de waarde van uw mensen
of het gericht bevorderen van de aandacht voor de menselijke waarde in uw organisatie?

Neem contact op en wij gaan graag met u in gesprek!


"Mensen en hun waarde spelen een belangrijke rol in mijn leven. Zowel in werk- als in privesituaties heb ik oog voor de unieke kwaliteiten van ieder mens. Ik ben steeds op zoek naar mogelijkheden om mensen hun waarde te laten inzien en bewust gebruik te laten maken hiervan op weg naar verdere groei. Om in organisaties de menselijke waarde te mogen helpen (h)erkennen en optimaal benutten is iedere dag weer een feest voor mij. "
 

"Mensen bewust laten nadenken en ze laten weten en voelen wat ze waard zijn, is mijn unieke waarde. Vanuit oprechte interesse en aandacht krijg ik mensen in beweging. Met resultaat, want het gaat bijna als vanzelf."


Contact met IINUA

Wilt u weten op welke wijze IINUA voor uw organisatie van waarde kan zijn?
Neem contact op voor een persoonlijke kennismaking.
 

Email: gerda@iinua.nl
Telefoon: 06 10029864
 
Bedrijfsgegevens
Postadres: Wetsteen 5, 7921 DH Zuidwolde
KvK-nummer: 55945872
BTW nummer: NL001382359B62
IBAN: NL74 INGB 0006319305
 
Algemene voorwaarden
Deze kunt u hier downloaden.
 
Maatschappelijke betrokkenheid
IINUA toont haar maatschappelijke betrokkenheid door het steunen van Stichting CliniClowns Nederland. Deze stichting biedt kinderen met een ziekte of handicap afleiding en plezier.